Softwave Creative programingsolutions
in english Katt sidor
Bo Jangeborg

Bo började programmera på en ZX Spectrum på åttiotalet. Hanns första publicerade program var det sofistikerade ritprogrammet "The Artist". Detta imponerande program utnyttjade Spectrumen till bristningsgränsen, likaså gjorde hans nästa program, det grafiska äventyret Fairlight. Detta nådde första platsen på Englandslistan och var nyskapande för dataspel på sin tid. Vilket fick ekstatiska resencenter att spekulera i om gränsen för vad som kunde göras med maskinen hade nåtts. Med årens gång har datorernas kapacitet ökat astronomiskt, men Bo försöker fortfarande skapa kompakt, effektiv och lättläst kod.

Språken som han har jobbat med är huvudsakligen z80 assembler och 68000 assembler samt Basic i en mängd olika dialekter. Verktygen har varit ett antal olika assemblers samt Basics, på senare år Superbase (alla versioner från 1991-). Han är även bekant med verktyg som Delphi, Visual Basic samt Powerbuilder. Förnärvarande jobbar han mycket med Python .

I en rapport om datorspelbrancshen i Göteborg hade Mirko Enqvist med följande avsnitt om honom.


Uppdaterad 2007-03-20 av Bo Jangeborg E-Mail